Περιγραφή

Το BCI-2 είναι μια πραγματικά καθολική διεπαφή CAN.
 Υποστηρίζει και αναγνωρίζει όλες τις μάρκες αυτοκινήτων
 και τα μοντέλα με CAN High Speed.

 Απαιτείται μόνο ένας τύπος λογισμικού για κάθε διαμόρφωση σήματος
 και χρειάζεται μόνο να διατηρήσετε ένα BCI σε απόθεμα!

Η σύνδεση ενός BCI είναι γρήγορη και εύκολη.
Μόλις συνδεθεί σε μια σταθερή τροφοδοσία ρεύματος, μια γείωση 
και δύο καλώδια CAN, το BCI θα καθορίσει αυτόματα τη μάρκα και
τον τύπο του αυτοκινήτου. Το BCI δεν χρειάζεται περισσότερο 
από 20 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει το αυτοκίνητο, μετά το 
οποίο θα ελέγχει τις σχετικές εξόδους.
Και με τη βοήθεια της δωρεάν εντολής εντός αυτοκινήτου που παρέχεται 
με κάθε BCI, είναι εύκολο να εντοπίσετε τις συνδέσεις CAN στο αυτοκίνητο.