Περιγραφή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  1. EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ F4 Plus-F ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ
  2. MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΔΗΜΕ F4 Plus F 
  3. ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ F4 Plus F
  4. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M F4 Plus-F
  5. ΤΕΣΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΠΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
  6. BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY

Για κάθε πώληση νέου ΑΔΗΜΕ  DIGITAX  F4 Plus-F πρέπει να συμπληρώνετε  το νέο βιβλίο  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.