Περιγραφή

Η γκάμα των εκδόσεων και η ισχύς του εξασφαλίζουν θερμική άνεση ανεξάρτητα από το μέγεθος της καμπίνας. Για παράδειγμα, η παραλλαγή KAB HVAC 10/7,7 kW εξασφαλίζει άνετο κλίμα στις μεγαλύτερες καμπίνες με ψυκτική ισχύ 7,7 kW και απόδοση θερμότητας 10 kW. Για χρήση με χαμηλότερες απαιτήσεις ισχύος, η παραλλαγή KAB HV 7,6 kW με απόδοση θερμότητας 7,6 kW και ελαφρώς μικρότερο μέγεθος με ύψος 129 mm επιτρέπει την επίτευξη άριστο επίπεδο άνεσης.