Περιγραφή

Η εταιρεία μας έχει παρακολουθησει  όλα τα σεμινάρια για τους ψηφιακούς ταχογράφους παλαιάς και νέας γενιάς .
Έχει το πιο σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτούν οι κατασκευαστες ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις  και τις νομοθεσίες για φορτηγά και λεωφορεία που κινούνται στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • πιστοποιητικο  ψηφιακού ταχογράφου ( υποχρεωτική έκδοση κάθε 2 χρόνια )
  • πιστοποιητικο   ΕΥΦΥΉ ψηφιακού ταχογράφου ( υποχρεωτική έκδοση κάθε 2 χρόνια )
  • ενημέρωση των οδηγών και των υπευθύνων οχημάτων για την λειτουργιά των ταχογράφων , τις νομοθεσίες και τις υποχρεώσεις τους