Περιγραφή

Ο μηχανικός  περιοριστής ταχύτητας του οχήματος διατηρεί τον έλεγχο της μέγιστης ταχύτητας του οχήματος ρυθμίζοντας το γκάζι του καλωδίου ενώ παράλληλα επιτρέπει στον χειριστή να χρησιμοποιεί την πλήρη ισχύ του οχήματός του (απαιτείται μια κωδικοποιημένη συσκευή προγραμματισμού γνωστή ως “GINA” για τον προγραμματισμό της μέγιστης ταχύτητας το ΟΧΗΜΑ).

Ο περιοριστής ταχύτητας του οχήματος ελέγχει την υπερβολική ταχύτητα του οχήματος, ανεξάρτητα από τον χειριστή. Με την εισαγωγή αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ενθαρρύνονται τώρα να τοποθετήσουν συσκευές περιορισμού της ταχύτητας στα οχήματά τους. Η τοποθέτηση συσκευής περιορισμού της ταχύτητας διασφαλίζει ότι οι χειριστές τηρούν τα όρια ταχύτητας που επιβάλλονται στο χώρο εργασίας και στους δημόσιους δρόμους. Τα προκύπτοντα οφέλη είναι αισθητά και συχνά άμεσα.