Περιγραφή

100 km

125 km

140 km

180 km

125 km με στροφόμετρο