Περιγραφή

Οι εταιρία μας υποστηρίζει την αναβάθμιση λογισμικού Ψηφιακών Ταχογράφων:

Οι ψηφιακοί ταχογράφοι ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού τους μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να έχουν την δυνατότητα της αυτόματης προσαρμογής τους στη θέση ανάπαυσης κατά το κλείσιμο ή το άνοιγμα του διακόπτη του οχήματος. Με αυτή την λειτουργία οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ως (ξεκούραση) κατά την στάση του οχήματος.