ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ πώληση, εγκατάσταση, service

Οι ταχογράφοι καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο οδήγησης, την ταχύτητα και την απόσταση. Χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι οι οδηγοί και οι εργοδότες ακολουθούν τους κανόνες σχετικά με τις ώρες οδήγησης.

Υπάρχουν 2 τύποι ταχογράφου – αναλογικός και ψηφιακός.

Όλα τα επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Μαΐου 2006 πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ψηφιακούς ταχογράφους. Διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αναλογικό ταχογράφο.

Οι πληροφορίες από ψηφιακούς ταχογράφους αποθηκεύονται σε έξυπνες κάρτες, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν αργότερα. Παράλληλα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καρτών για ταχογράφους. Εξυπηρετούμε τα πάντα γύρο από τους ταχογράφους από την πώληση την εγκατάσταση αλλά και το service των ταχογράφων σας.

Go to Top