Τα Φορτηγά και τα λεωφορεία με ψηφιακό ταχογράφο θα  πρέπει να έχουν εκτός από το αυτοκόλλητο περιοδικού έλεγχου και το έντυπο περιοδικού έλεγχου καλής λειτουργίας   απαραίτητο για το ΚΤΕΟ και την τροχαία.