Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), που αφορούν σε θέματα ελέγχου από 19 Σεπτεμβρίου 2017, έστειλε σε όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς αλλά και στους φορείς των ελεγχόμενων η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου, που διατηρείται στο ταξί.

– Εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου, που διατηρείται στο ταξί και περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του ταξιμέτρου και του φορολογικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης ταξιμέτρου, αντίγραφο του οποίου διατηρεί και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και σφράγισης ταξιμέτρων. Για τα ταξίμετρα που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/9/2017 ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/6/2018.

Προσοχή  η μη συμμόρφωση στις νέες  διατάξεις μπορεί  να  επιφέρει  σοβαρά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες ταξί και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ταξίμετρων .