Μεταβιβάσεις Ταμειακών Μηχανών Ταξί ΑΔΗΜΕ

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση του ταξί στην ΑΔΗΜΕ ταμειακή μηχανή σε νέο ιδιοκτήτη ή σε νέο εκμεταλλευτή με μισθωτήριο συμβόλαιο ( Ιδιωτικό συμφωνητικό  μίσθωσης).

Ο ιδιοκτήτης αφού φτιάξει το μισθωτήριο, το πρωτοκολλεί στην ΔΟΥ και  μετά μαζί με το μισθωτήριο, θεωρημένο και την ταμειακή μηχανή ΑΔΗΜΕ μπορεί να έρθει στο κατάστημα μας για την μεταβίβαση.  Επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλίο συντήρησης  και επισκευής του φορολογικού μηχανισμού ΑΔΗΜΕ του ιδιοκτήτη .