Εσωτερικό Πρόβλημα Ψηφιακού Ταχογράφου
Οι ψηφιακοί ταχογράφοι μπορεί να εμφανίσουν στην οθόνη τους κάποια μηνύματα βλαβών στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε μαζί μας για τεχνική υποστήριξη στο τηλ 210 3474500.