Επισκευή Αναλογικών Ταχογράφων

Η    Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ  είναι η τεχνική αντιπροσωπεία  της VDO   για την Ελλάδα.
Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο για όλους  τους  αναλογικούς ταχογράφους.
Διαθέτουμε όλο τον εξοπλισμό που απαιτεί η VDO  για το service των ταχογράφων.

Χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά και για τις επισκευές των ταχογράφων, παρέχουμε 6μηνη εγγύηση για την εργασία και ένα έτος εγγύηση για τα ανταλλακτικά.

Ταχογράφος Ανακατασκευής

Εάν το κόστος της επισκευής του ταχογράφου σας είναι υψηλό διαθέτουμε ταχογράφους ανακατασκευής όλων των τύπων.