Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση είναι υποχρεωτική

Η βαθμονόμηση ενός φορτηγού ή λεωφορείου είναι η ρύθμιση – εισαγωγή παραμέτρων για την σωστή λειτουργία του ταχογράφου  στο συγκεκριμένο όχημα και έχει διάρκεια περίπου  20 λεπτά.
Μετά το τέλος της βαθμονόμησης εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή το αυτοκόλλητο βαθμονόμησης και το πιστοποιητικό .

Το πιστοποιητικό έχει ισχύ 2 χρόνια και επαναλαμβάνεται 2 χρόνια μετά την ημερομηνία βαθμονόμησης. Ονομάζεται περιοδικός έλεγχος.

Για τους Ταχογράφους Siemens VDO  1381 είναι απαραίτητη η αλλαγή μπαταρίας σε περίπτωση που δεν αλλαχτεί κάθε δυο χρόνια η εσωτερική μπαταρία του ψηφιακού ταχογράφου

”ο  τ α χ ο γ ρ ά φ ο ς     κ α τ α σ τ ρ  έ φ ε τ α ι.”