Αναλογικός Ταχογράφος

Οι αναλογικές εγγραφές ταχογράφου γίνονται από μια γραφίδα σε μια επικαλυμμένη με κερί κάρτα. Τρεις γραφίδες σηματοδοτούν καταγραφές της ταχύτητας, διανυθείσας απόστασης και τη δραστηριότητα του οδηγού. Το εσωτερικό μέρος της κάρτας χρησιμοποιείται από τον οδηγό για να γράφει τις λεπτομέρειες του ονόματός του, τη θέση της έναρξης του ταξιδιού, τόπος τέλους ταξιδίου, και την ημερομηνία καθώς και τις ενδείξεις χιλιομετρητή.

Διαγράμματα

Oι οδηγοί είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του ταχογράφου καθώς και για να καταγράφουν τις δραστηριότητές τους με ακρίβεια και πλήρως.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί πρέπει:

Ο οδηγός πρέπει να επαληθεύει πριν από τη χρήση του οχήματος ότι ο ταχογράφος είναι σωστά ρυθμισμένος και η ώρα αυτή έχει οριστεί με την επίσημη ώρα της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένο το όχημα.

Να είναι σίγουρος ότι φέρει αρκετά διαγράμματα για το σύνολο της διαδρομής.

Xρησιμοποιήστε ένα νέο δεύτερο διάγραμμα, σε περίπτωση που έχει καταστραφεί το διάγραμμα και επισυνάψτε το μαζί με το πρώτο γράφημα.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό είδος κάρτας που χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο μοντέλο του ταχογράφου.

Κάρτες 100km ,125km ,140km ,180km.

Να μην χρησιμοποιήσετε μια κάρτα για να καλύψετε ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες.

Eισάγετε λεπτομέρειες κατά την πρώτη χρήση της κάρτας και στην περίπτωση αλλαγής οχήματος χρησιμοποιείστε μια νέα κάρτα.

Ορθή λειτουργία του διακόπτη δραστηριότητας- λειτουργίας, προκειμένου να καταγράψει τις δραστηριότητες τους με ακρίβεια.

Καταγράψτε σωστά τις χειροκίνητες καταχωρήσεις στην κάρτα σε σχέση με τις δραστηριότητές σας μακριά από το όχημα.

Και όπου οι κανόνες έχουν υπέρβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή να διορθώσει μια εγγραφή.

Καταγράψτε χειροκίνητες καταχώρησης , όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες του εξοπλισμού και να αναφέρετε άμεσα τυχόν τέτοιες δυσλειτουργίες στον εργοδότη.

Επιστροφή στις χρησιμοποιημένες κάρτες εντός προθεσμίας των 42 ημερών. Η απαίτηση αυτή πρέπει να γίνει ακόμα και σε περίπτωση που ένας οδηγός αλλάζει εργοδότη.

Μόνο ένα Εξουσιοδοτημένο εργαστήριο ταχογράφων ή αξιωματικός της Αστυνομίας μπορεί να εξετάσει τον ταχογράφου.